Džambo vreće (Big Bags)

Big Bags (Džambo vreće)
Big Bags (FIBC-Flexibile intermediate bulk container) ili džambo vreće su industrijski kontejneri napravljeni od fleksibilne tkanine, namenjeni za pakovanje, transport i skladištenje rasutog tereta, kao što su pesak, đubrivo, brašno, plastične granule i sl. 

Big Bag vreće obezbeđuju visok nivo bezbednosti proizvoda, kao i lako punjenje i pražnjenje. One štite punjeni proizvod od stranih čestica, UV zraka i vlage i olakšavaju transport i skladištenje proizvoda

BigBags se mogu proizvoditi sa unutrašnjom oblogom, sa jednom, dve ili četiri petlje, u različitim veličinama, bojama i specifikacijama prema zahtevima kupca. Naše vreće poseduju sve neophodne sertifikate za upotrebu unutar različitih grana industrije kao što su prehrambena industrija, farmaceutska industrija, hemijska industrija i rudarstvo.
KONTAKTIRAJTE NAS ZA OVAJ PROIZVOD

Telo Big Bag džaka može imati sledeće oblike

Big Bags - Džambo vreće
Big Bags - Džambo vreće
Big Bags - Džambo vreće
Big Bags - Džambo vreće

U zavisnosti od načina punjenja razlikujemo sledeće vrste Big Bag džakova:

Big Bags - Džambo vreće - Punjenje
Big Bags - Džambo vreće - Punjenje
Big Bags - Džambo vreće - Punjenje
Big Bags - Džambo vreće - Punjenje

Po načinu podizanja džakovi se razlikuju u zavisnosti od položaja i oblika ručki:

Big Bags - Džambo vreće - Podizanje
Big Bags - Džambo vreće - Podizanje
Big Bags - Džambo vreće - Podizanje
Big Bags - Džambo vreće - Podizanje

Sa aspekta načina pražnjenja razlikujemo sledeće vrste Big Bag džakova:

Big Bags - Džambo vreće - Pražnjenje
Big Bags - Džambo vreće - Pražnjenje
Big Bags - Džambo vreće - Pražnjenje
Big Bags - Džambo vreće - Pražnjenje
Big Bags - Džambo vreće - Pražnjenje

Tipovi džakova

TYPE A

Džambo vreće tipa A proizvode se od običnog tkanog propilena, kao i drugih neprovodnih materijala, tako da ne postoji zaštita od statičkog pražnjenja koja nastaje prilikom utovara/istovara proizvoda.

Koriste se: za pakovanje i transport nezapaljivih proizvoda.


Ne smeju se koristiti: za prevoz i skladištenje zapaljivih proizvoda, kao ni u situacijama kada se u okruženju, gde se vrši process punjenja ili pražnjenja vreća, nalaze zapaljivi rastvarači ili gasovi.

TYPE B

Ove vreće su takođe napravljenje od običnog tkanog propilena i ostalih neprovodnih materijala i kao takve nemaju nikakav mehanizam za rasipanje statičkog elekticiteta. Za razliku od vreća tipa A, ove vreće su napravljenje od niskonaponskih tkanina malog otpora.

Koriste se: za prevoz proizvoda koji nisu eksplozivni, kao i za prevoz suvih zapaljivih proizvoda.

Ne smeju se koristiti: u situacijama kada se proces punjenja/pražnjenja vreća vrši u okruženju gde se nalaze zapaljivi rastvarači ili gasovi.

TYPE C

Da bi se izbegle nezgode od elektrostatičkog pražnjenja do kojih može doći tokom punjenja ili pražnjenja Big Bag-a, preporučuje se korišćenje provodljivih Big Bag vreća, koje se često nazivaju i vreće tipa C (Conductive Big Bags). Naime, ove vreće imaju isprepletene provodne niti koje su sve međusobno povezane i koje moraju biti uzemljene tokom punjenja I pražnjenja, kako bi se opasno statičko naelektrisanje bezbedno raspršilo u zemlju. Ako ova velika vreća ostane neuzemljena, prilikom utovara i istovara može doći do elektro statičkog pražnjenja I stvaranja varnica koje mogu stvoriti eksploziju.

Koriste se: u slučajevima kada se proizvodi pune/prazne u okruženju gde se nalaze zapaljivi i eksplozivni gasovi i rastvarači.

Ne smeju se koristiti: za prevoz i skladištenje zapaljivih proizvoda.


TYPE D

Džambo vreće tipa D napravljene su antistatičkih tkanina koje su sposobne da akumuliranu energiju elektrostatičkog pražnjenja oslobađaju direktno u atmosferu, bez potrebe za uzemljivanjem. U pitanju je Crohmik™ tkanina koja sadrži kvazi-provodljivo predivo koje bezbedno raspršuje statički elektricitet u atmosferu tokom operacija punjenja i istovara proizvoda.

Koriste se: za bezbedno pakovanje zapaljivih proizvoda i rukovanje proizvodima u zapaljivim okruženjima.

Ne smeju se koristiti: ukoliko vreća dolazi u dodir sa vodom, uljem, masti i drugim provodljivim materijalimaUN vreće

Su čvrsto konstruisane vreće namenjene prevozu opasnih materija čija upotreba je regulisana direktivama i smernicama UN, koje se još nazivaju i narandžasta knjiga (orange book). UN vreće se u zavisnosti od nivoa opasnosti proizvoda koji se prevozi označavaju posebnim UN-simbolima I to: X-visok, Y-srednji, Z-nizak.
Nekoliko testova se primenjuje na UN sertifikovane velike vreće kako bi se potvrdili zahtevi UN kao što su: Test podizanja vrha, test kidanja, test slaganja, test pada, test prevrtanja, test ispravljanja Gore navedene testove sprovode sertifikovane kuće za testiranje pre nego što izdaju sertifikate

envelopephonemap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram