Automatizacija skladišta

StoreFast
Koristeći najsavremenije alate i resurse, kao i dugogodišnje iskustvo sa nekim od najvećih svetskih kompanija iz polja distribucije, spremni smo da Vam pružimo najjefikasnije rešenje u pogledu automatizacije skladišta, kako bismo značajno povećali efikasnost Vašeg poslovanja.
(ASRS - Automated Storage and Retrieval Sistems) je inovativno rešenje kompanije SIGNODE u procesu automatizacije magacina, koje se zasnova na upotrebi električnih kolica koja automatski i brzo pomeraju palete iz jedne u drugu poziciju unutar skladišta.
Sistem se sastoji od sistema za preuzimanje (ASRS), kao i čitavog spektra rešenja za depaletizaciju, paletizaciju i rukovanje robom zasnovanih na robotima, kako bi se obezbedile superiorne prednosti u pogledu cene i performansi u odnosu na druge tradicionalne sisteme skladištenja.

Dozvolite našem timu profesionalaca da Vas poseti i da Vam pomogne u izgradnji pravog i najboljeg rešenja za Vaše skladište.

StorFast sistem se sastoji od Modula, gde svaki modul za skladištenje ima više nivoa i unutar svakog nivoa nalazi se mreža centralnih glavnih prolaza sa više redova. Na glavnom prolazu svakog nivoa modula nalaze se električna kolica (Aisle Cart) koja nose u sebi prateći šatl (Row Shuttle). Aisle Cart i Row Shuttle su potpuno električna vozila za automatsko skladištenje i preuzimanje paleta.

Kolica (Aisle Cart)

Kolica (Aisle Cart) transportuju paletu do dodeljenog reda, a zatim se šatl (Row Shuttle) odvaja od kolica noseći paletu do tačno određene pozicije unutar reda. i obrnuto. Kretanje kolica i šatla se automatski kontroliše sistemskim softverom. Kolica i šatlovi su opremljeni kontrolnim panelima (HMI), koji omogućava operateru da proveri trenutno stanje vozila, izmeni parametar itd.
Kolica Aisle Cart
Satl

Kolica (Aisle Cart) sa odvojivim šatlom (Row Shuttle)

Karakteristike kolica i šatla

• Pokreće ih tehnologija servo pogona
• Do 2000 kg nosivosti
• Modularni dizajn omogućava različite veličine paleta
• Row shuttle imaju pogon na sve točkiće
• Dizajnirani za ambijentalno, hladno skladištenje i aplikacije dubokog zamrzavanja
• Šatlovi koriste dve odvojene ose za transfer i podizanje
• Online komunikacija između kontrole modula i svih kolica i šatlova

Podizač palete (Paletni lift)

Podizač paleta (Paletni lift) upravlja vertikalnim transportom paleta u/ iz sistema skladišta. Palete se isporučuju ili preuzimaju sa različitih nivoa po potrebi. Potrebna su samo dva motora da bi lift za palete funkcionisao. Protivteg dizajniran u sistemu smanjuje količinu energije potrebnu za podizanje i spuštanje tereta i obezbeđuje nesmetan rad. Prebacivanje paleta na lift i van njega vrši se odbojnim transporterom.

Karakteristike podizača paleta

• Maksimalna nosivost do 2000 kg
• Različite dostupne brzine i ubrzanja u zavisnosti od zahteva sistema
• Dizajn bez jama, nisu potrebne podzemne komponente u standardnim aplikacijama, osim ako je ekstremno nizak nivo ulaznih/izlaznih transportera ili prvog nivoa
• Specijalni kaiš za podizanje za teške uslove rada

Transporter (Buffer Conveyor)

Transporter (Buffer Conveyor) je instaliran na svakom nivou. On prihvata palete iz kolica (Aisle Cart) I podizača paleta (Paletnog lifta), što omogućava da kolica I Paletni lift nesmetano nastave da obavljaju sledeći zadatak. Transporter poseduje dvostruki lanac čime se obezbeđuje nesmetan transport paleta i smanjuje jaz između mašina.

Karakteristike puferskog transportera

• Tih rad
• Potpuno podesiva brzina

Karakteristike i prednosti

Optimizuje prostor i povećava kapacitete

Sa modularnom konstrukcijom i visokim nivoom prilagodljivosti, StorFast ASRS vrši maksimizaciju iskorišćenosti unutar postojećeg magacinskog prostora, tj zgrade, smanjujući potrebu za preseljenjem ili izgradnjom novog magacina zbog nedostatka prostora.
U poređenju sa tradicionalnim automatizovanim sistemima za skladištenje i ručnim regalima, StorFast ASRS pruža znatno veći kapacitet u manjem prostoru. Modularni dizajn u kombinaciji sa drugim karakteristikama i bez ograničenja visine, omogućavaju potpuno iskorišćenje prostora kako bi se obezbedio maksimalni kapacitet I efikasnost.

Pojednostavljuje održavanje

Stor Fast sistem automatizacije skladišta je konstruisan od standardnih komponenti, koje su testirane na neprikidan rad 24/7, sa veoma visokim stepenom dostupnosti delova, čime se pojednostavljuje sam postupak održavanja. Sistem obezbeđuje kontrolisan pristup sa održavanjem i inspekcijom na svakom nivou.

Propusnost paleta

Sistem radi sa izuzetno velikom propusnošću zbog istovremene upotrebe više mašina. Sa individualnim kretanjem kolica, potrošnja energije je daleko niža od sistema baziranih na dizalicama.
envelopephonemap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram